× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

پیاده سازی هوش تجاری BI

سازمانهای مختلف با ابعاد و زمینه های کاری متفاوت ممکن است با مشکلات متفاوتی در امر استفاده بهینه از داده های موجود در سیستمهایی از قبیل فروش، انبار و مالی مواجه میشوند. بطور مشخص می توان به مسائل زیر بعنوان چالش سازمانها در استفاده از داده ها اشاره نمود:

 

– در بسیاری از شرایط داده ها در منابع مختلفی قرار دارند و یکپارچه نمودن آنها برای بدست آوردن گزارشات تحلیلی، عملیاتی هزینه بر و زمانگیر برای سازمانها می باشد. نرم افزارهای عملیاتی در سازمان مثل برنامه‌های فروش، مالی، منابع انسانی، انبار، حقوق دستمزد و … می تواند گزارشاتی را تا سطح مدیران میانی فراهم آورد. کمتر دیده شده که مدیران ارشد از ابزارهای ذکر شده بعنوان منبع تصمیم سازی استفاده نمایند و بیشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مدیران میانی و با صرف زمان زیاد تهیه می شود و گاه این عملیات بصورت روزانه باید تکرار شود. بدلیل نوع طراحی نرم افزارهای عملیاتی ساختن گزارشات حجیم از اطلاعات موجود بسیار کند خواهد بود.بیشتر گزارشات تولید شده توسط نرم افزارهای عملیاتی گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در سیستم می باشد و نمی توان به وسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدی در زمان کوتاه ساخت. در بسیاری از مواقع گزارشات ساخته شده دیدگاهی عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک ارائه نمی دهد. پرسنل یک مجموعه برای درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارشات تحلیلی دارند. عدم سهولت در ایجاد چنین گزارشاتی باعث می شود تا افراد بدنه سازمان از مسیر اصلی کار خارج گردند و یا زمان زیادی صرف تحلیل شرایط مختلف نمایند.

 

– هوش تجاری یا Business Intelligenceراهکاری است که برای شرایط مطرح شده پاسخ مناسب ارائه می دهد.شرکت اوراکل با سابقه طولانی که در زمینه ارائه محصولات و راهکارهای مرتبط با هوش تجاری دارد محصولOracle Business Intelligence خود را با توانمندیهای بسیار بالا و بصورت کاملا یکپارچه با ابزارهای خود ارائه می نماید. این مجموعه نه تنها برای کلیه سازمانهای نیازمند به هوش تجاری بسیار مفید می باشد، بدیهی است که با توجه به امکانات این ابزار امکان تولید گزارشات مدیریتی از کلیه پایگاه داده های موجود در سازمان اعم از پایگاه داده های سیستم اوراکل و دیگر سیستمها به سادگی و در مدت زمان کوتاه وجود دارد. هوش تجاری قادر است گذارشاتی در سطوح زیر ارائه دهد:

• گزارشات موردي (Ad-Hoc Reports)

• گزارشات تحليلي  (Analytical Reports)

• گزارشات سنجش عملكرد (Performance Measurement Reports)