× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

سوابق کاری

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري

Network router
widgets MIS
history شروع پروژه : 1389 error_outline وضعیت : پشتیبانی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

forum Consultation
trending_up BI

دانشگاه شهيد بهشتي

forum Consultation
trending_up BI

فولاد كوير

forum Consultation

نيروگاه شازند

forum Consultation

توزيع برق استان مركزي

Support headset_mic
forum Consultation

برق منطقه اي باختر

forum Consultation

كارگزاري بورس فلزات سي ولكس كالا

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1384 error_outline وضعیت : پشتیبانی

اداره كل بازرسي استانهاي اصفهان و چهار محال و بختياري

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1386 error_outline وضعیت : پشتیبانی

سازمان بیمه خدمات درمانی

forum Consultation
trending_up BI
history شروع پروژه : 1386 error_outline وضعیت : پشتیبانی

آروين رايان آپادانا

Network router
ERP developer_board
Support headset_mic
history شروع پروژه : 1385 error_outline وضعیت : پشتیبانی

کارگزاری سیمابگون

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1386 error_outline وضعیت : پشتیبانی

دانشکده هوانيروز

widgets MIS
history شروع پروژه : 1386 error_outline وضعیت : پشتیبانی

شرکت تعاونی فولاد مبارکه

Network router
ERP developer_board
Support headset_mic
history شروع پروژه : 1387 error_outline وضعیت : پشتیبانی

پولاد تراش سپاهان

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1387 error_outline وضعیت : پشتیبانی

شهرک های صنعتی استان اصفهان

widgets MIS
history شروع پروژه : 1388 error_outline وضعیت : پشتیبانی

توزیع برق استان اصفهان

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1387 error_outline وضعیت : پشتیبانی

بیمه ایران (سامانه متمرکز درمان)

widgets MIS
forum Consultation
trending_up BI
history شروع پروژه : 1389 error_outline وضعیت : پشتیبانی

بیمه ایران (هوش تجاری)

widgets MIS
forum Consultation
trending_up BI
history شروع پروژه : 1390 error_outline وضعیت : پشتیبانی

بیمه ایران (سامانه متمرکز ثالث)

widgets MIS
forum Consultation
trending_up BI
history شروع پروژه : 1390 error_outline وضعیت : پشتیبانی

بيمه ايران (سامانه صدور اسناد حسابداری بیمه گری)

widgets MIS
forum Consultation
trending_up BI
history شروع پروژه : 1391 error_outline وضعیت : پشتیبانی

برق منطقه ای اصفهان

widgets MIS

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان

Network router
ERP developer_board
Support headset_mic
history شروع پروژه : 1388 error_outline وضعیت : پشتیبانی

گروه صنعتي بارز

Network router
ERP developer_board
Support headset_mic
history شروع پروژه : 1390 error_outline وضعیت : پشتیبانی

شرکت تعاونی ذوب آهن

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1391 error_outline وضعیت : راه اندازی

تولیدی اصفهان مقدم

Network router
ERP developer_board
history شروع پروژه : 1391 error_outline وضعیت : راه اندازی