× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

نظرات پرسنل دمیس

نظرات کارشناسان

نظر کارشناسان درباره دمیس
مرتضی حسین نخعی
مرتضی حسین نخعی مشاور

بنگاه های اقتصادی، چه تولیدی و چه خدماتی، در یک محیط رقابتی بسیار پیچیده ای در دنیای امروزی با یکدیگر رو به رو هستند و جهت ادامه حیات این بنگاه ها، چه بنگاه های کوچک، متوسط یا بزرگ، باید تغییر اساسی در روش کار و نگرش خود به وجود آورند. شرکت دمیس علاوه بر تیم های اجرایی قوی در حوزه های مختلف یک بنگاه اقتصادی، مانند حوزه های خرید، انبار، فروش، تولید، تعمیر و نگهداری و همچنین حوزه های نیروی انسانی و مالی، از نیروهای جوان، خوش فکر، علاقه مند و متخصص در تیم های اجرایی استفاده می کند.

امید حجازی
امید حجازی مشاور

با همت همکاران در شرکت دمیس موفق شدیم طی دو سال گذشته استاندارد مدیریت پروژه -پی ام بی او کی- را در شرکت پیاده سازی کنیم. حدود یک سال است که روی راه حل های مدیریت پروژه، نرم افزار -پی ام آی اس-با دیدگاه یکپارچه فعال هستیم. شرکت دمیس سیستم مدیریت پروژه یکپارچه را جهت شرکت های پروژه محور تدارک دیده است که از مزیت های این نرم افراز می توان به مواردی اشاره کرد که شامل ایجاد یکپارچگی با سیستم های مالی، حقوق و دستمزد، انبار و اغلب سیستم های آماده ای است که در شرکت ها به کار برده می شود..

نظرات پرسنل دمیس

پرسنل درباره ما چه میگویند