× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

پرسنل دمیس

هیئت مدیره

منصور سقائی

منصور سقائی

مدیر پروژه، تحلیل گر ارشد، طراح سیستم های فنی وبازرگانی لیسانس كامپیوتر نرم افزار 12 سال تجربه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره m.saghaei@demisco.ir
شاهین حکمیون

شاهین حکمیون

مدیر پروژه و تحلیل گر ارشد، طراح سیستم های تولید و بازرگانی لیسانس كامپیوتر نرم افزار 12 سال تجربه رئیس هیئت مدیره و مدیر توسعه بازار sh.hakamiun@demisco.ir
حمید رضا انصاری

حمید رضا انصاری

مدیر پروژه، تحلیل گر ارشد، طراح سیستم های فنی وبازرگانی لیسانس كامپیوتر نرم افزار 13 سال تجربه ، تحلیل گر ارشد، طراح سیستم های مدیریت كالا و مالی h.ansari@demisco.ir
علی اصغر رضا زاده

علی اصغر رضا زاده

عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیر فناوری اطلاعات لیسانس كامپیوتر نرم افزار 12 سال تجربه ، کارشناس ارشد IT a.rezazadeh@demisco.ir

مشاوران

مرتضی حسین نخعی

مرتضی حسین نخعی

معاون سابق IT ذوب آهن اصفهان مدیر فنی اولین پروژه ERP کشور
امید حجازی

امید حجازی

مسئول سیستمهای کنترل پروژه پولاد تکنیک مشاور در زمینه سیستمهای کنترل پروژه

برخی از پرسنل دمیس

محمدرضا نمازی زاده

محمدرضا نمازی زاده

مدیر اجرایی پروژه
زینب بنایی

زینب بنایی

طراح سیستم
مژده نجفی

مژده نجفی

مدیر اجرایی پروژه
حامد زارعی

حامد زارعی

مدیر اجرایی پروژه
مژگان کاردان

مژگان کاردان

طراح سیستم
نازنین مهرابی

نازنین مهرابی

مدیر اجرایی پروژه
مرجان قادری

مرجان قادری

مدیر اجرایی پروژه
هومن آقایی

هومن آقایی

مدیر اجرایی پروژه
بهناز باقری

بهناز باقری

طراح سیستم،مدیر اجرایی پروژه
صدف رخشنده

صدف رخشنده

مدیر اجرایی پروژه
فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

طراح سیستم