× راهکار ها مشتریان مشاوره استخدام سامانه ها درباره ما تماس با ما
https ورود اعضاء

سامانه ها

سامانه مدیریت درخواستها

سامانه مدیریت درخواستها

ویژه مشتریان دمیس

این سامانه ویژه مشتریان دمیس و با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود کیفیت پاسخگویی سازمان بکار گرفته شده است که از طریق آن مشتریان قادر خواهند بود در هر زمان از شبانه روز درخواست های توسعه، بهبود ، خدمات کارشناسی و نیازمندی های پشتیبانی خود را اعلام نمایند. همچنین امکان پیگیری درخواست های ثبت شده و سوابق درخواست های خود را از طریق این سامانه را خواهند داشت.

سامانه کنترل پروژه

سامانه کنترل پروژه

ویژه پرسنل دمیس

این سامانه مخصوص کارمندان دمیس می باشد که وظایف هر شخص هفته به هفته توسط مدیران مربوطه مشخص و توسط پرسنل وضعیت پیشرفت و ساعات مورد استفاده درج می گردد تا با گزارشات و مقایسات هوشمند سامانه میزان هزینه و درآمد هر پروژه و همچنین راندمان کاری کارمندان مشخص گردد.