Skip links

سامانه بیمه اتومبیل

سامانه بیمه اتومبیل

پوشش فرایندهای صدور و خسارت بیمه نامه های ثالث و بدنه در شعب و واحد های صدور :

 • فرآیند صدور شامل نرخ دهی، صدور پیشنهاد، صدور بیمه نامه، صدور انواع الحاقیه دریافت حق بیمه
 • فرآیند خسارت شامل پرداخت خسارت به زیان دیده های حوادث از تشکیل پرونده تا کارشناسی، محاسبات، صدور حواله، پرداخت خسارت و دریافت ریکاوری

زیر سیستم ها

لیستی از زیرسیستم ها را میتوانید مشاهده کنید

زیرسیستم مدیریت ستاد

 • مدیریت پروفایل فروش شامل
  • تعریف شرایط فروش
  • تعریف انواع بیمه نامه
  • تخفیفات و نحوه تقسیط
  • مدیریت قوانین صدور بیمه نامه
 • کنترل بدهی واحدهای صدور
 • مدیریت سطح دسترسی واحدهای صدور به پروفایل فروش

زیر سیستم خسارت

 • پذیرش
  • ثبت اطلاعات حادثه، مقصر  حادثه، زیان دیده
 • صدور چک
 • صدور حواله
 • پرداخت الکترونیک
 • ثبت و مشاهده اسناد
 • کارشناسی و محاسبات

زیر سیستم صدور

 • نرخ دهی
 • صدور پیشنهاد
 • صدور بیمه نامه
 • صدور بیمه نامه گروهی صدور انواع الحاقیه پرداخت گروهی

موبایل اپلیکیشن کارشناسی خسارت مالی

 • ثبت کارشناسی اموال و اشیا
 • مدیریت گالری و کارتابل تصاویر حادثه
 • ارسال کارشناسی و تصاویر به سرور
 • ثبت کارشناسی خودرو به تفکیک مواضع آسیب دیده

تشخیص و احراز تقلب

 • مدیریت گردش کار احزار تقلب
 • تشخیص تقلب با استفاده از الگوریتم های مختلف تشخیصی

زیر سیستم سنهاب

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات پیشنهاد، بیمه نامه، الحاقیه، پرونده، زیان دیده، جراحات، حواله و ریکاوری به سرور بیمه مرکزی

زیر سیستم حسابداری

 • رفع اقلام باز
 • پرداخت کارمزد
 • رفع واریزهای تکراری
 • صدور سند حسابداری ( ماهیانه، روزانه)
 • حواله استراداد (پرداخت­های نامشخص، پرداخت­های اضافی، حق بیمه برگشتی)

زیر سیستم ریکاوری

 • محاسبات مبلغ ریکاوری
 • ارسال پرونده و حواله ریکاوری برای واحد حقوقی

 

 

 

 

بروشور خدمات
برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات می توانید بروشور را دریافت کنید

دریافت بروشور

زمینه‌های کاری

برای دسترسی سریع به خدمات ما میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید