Skip links

آموزش

Category Archive Subtitle
دوره تخصصی Java EE

دوره تخصصی Java EE

برگزاری دوره تخصصی Java EE در خرداد سال 1399: بدینوسیله از آن دسته از عزیزانی که بر جاوا مقدماتی (se) تسلط کافی داشته و جهت جذب در گروه شرکتهای دمیس تمایل به گذراندن دوره جاوای پیشرفته دارند درخواست می‌شود فرم مربوطه را تکمیل بفرمایند. شرایط