Skip links

رئیس بنیاد شهید : بیمه دی وضعیت مناسبی دارد و مشکلی با این شرکت نداریم.

سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: سال گذشته، ۲ هزار مرکز طرف قرارداد بیمه بود. امروز ۹ هزار مرکز، شامل بیمارستان‌های اصلی و درمانگاه‌های اصلی طرف قرارداد هستند.

وی افزود: ممکن است در بعضی از شهر‌ها به خاطر وسعت بزرگشان، درمانگاهی که نزدیک خانه ایثارگر است، طرف قرارداد نباشد. اما در همه استان‌ها و همه شهر‌ها طرف قرارداد داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: اگر ایثارگری به هر علتی، مراکز درمانی نزدیک خود نداشت و به مراکز درمانی دیگر مراجعه کرد، هزینه‌های درمانش حداکثر ظرف ۷۲ ساعت و ترجیحا ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد. ما در خصوص بیمه دی اصلا مشکلی نداریم و در شرایط بسیار خوبی هستیم.

سعید اوحدی در خصوص افزایش مراکز طرف قرارداد عنوان کرد: صنعت بیمه کشور در حوزه درمان، شاخص‌هایی را تعریف کرده است. عدد ۹ هزار مرکز درمانی با توجه به تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که تحت پوشش بیمه تکمیلی دی هستند، عدد بهینه‌ای است و کارشناسی جدی شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم از طرف بیمه دی و هم با مشورت مجموعه درمانی کشور و معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید، به این عدد رسیدیم و تا به امروز مشکل خاصی نبوده است. اگر مواردی بود که در بعضی از شهرستان‌ها به دلایل مختلف مراکز درمانی به اندازه کافی نبوده است، حتما پیگیری می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با تعلق بیمه به پدر و مادر جانباز متوفی تصریح کرد: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تعاریفی در رابطه با فرزندان جانباز، فرزندان آزادگان و فرزندان شهدا برای خود دارد که قطعا ما باید به آن چه که قانون گفته تمکین کنیم و حتما هم رعایت می‌شود.

لطفا نظرات خود را ثبت کنید.