Skip links

استخدام نیروی پشتیبان

با سلام
بدینوسیله از افراد با انگیزه و فعال جهت همکاری در پشتیبانی سامانه ها دعوت به همکاری میشود
شرایط احراز:
1- داشتن روحیه ی فعال و با انگیزه
2- داشتن روحیه ی کار تیمی
3- داشتن قدرت بیان و صراحت در گفتار
4- آشنایی به مفاهیم SQL

Leave a comment