Skip links

استخدام نیروی پشتیبان

با سلام
بدینوسیله از افراد با انگیزه و فعال جهت همکاری در پشتیبانی سامانه‌ها دعوت به همکاری میشود
شرایط احراز:
1- داشتن روحیه‌ی فعال و با انگیزه
2- داشتن روحیه‌ی کار تیمی
3- داشتن قدرت بیان و صراحت در گفتار
4- آشنایی با مفاهیم SQL

ثبت درخواست

لطفا نظرات خود را ثبت کنید.