Skip links

سامانه پیک سلامت

سامانه پیک سلامت 

چگونه یک سیستم جمع آوری و توزیع هوشمند داشته باشیم ؟؟

 • پیک موتوری
 • وانت بار
 • کامیونت

امکانات

کاربرد های سامانه پیک سلامت چیست؟

 • افزایش رضایتمندی بیمه شدگان
 • چابک سازی فرآیندهای بیمه گری
 • کاهش زمان و هزینه ارائه خدمات در شرکت های بیمه گر
 • کاهش خطاهای انسانی در ارائه خدمات و رسیدگی به اسناد پزشکی
 • افزایش نظارت و کنترل بر کیفیت ارائه خدمات
 • ارتباط برخط مراکز درمانی با شرکت های بیمه گر
 • شفاف سازی مالی و عملیاتی

کاربرد در حوزه سامانه پیک سلامت  

در این بخش می توانید کاربرد های سامانه پیک سلامت  را مشاهده فرمایید

 • درخواست جمع آوری اسناد هزینه ها توسط بیمه شده و جمع آوری آنها توسط پیک موتوری
 • بررسی اسناد هزینه و تایید یا عدم تایید آنها جهت ارسال به مرکز
 • دسته بندی درخواستها و جمع آوری همزمان اسناد یک محل
 • مشاهده وضعیت درخواست و رسیدگی اسناد توسط بیمه شده
 • امکان معرفی محله های مختلف جهت جمع آوری اسناد هزینه بیمه های مختلف
 • پیشنهاد بهترین مسیر جهت جمع آوری اسناد به راننده

بروشور خدمات
برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات می توانید بروشور را دریافت کنید

دریافت بروشور

زمینه‌های کاری

برای دسترسی سریع به خدمات ما میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید