Skip links

مدیریت الکترونیک درآمد  | سامانه ماد

سامانه ماد، راهکار‌ی جامع، یکپارچه و هوشمند ‌مدیریت درآمد در مراکز بهداشتی درمانی مانند دانشگاه های علوم پزشکی است که با استفاده از فناوری اطلاعات و با اجرای طرح خزانه داری الکترونیک، فرآیندهای شناسایی درآمد، وصول درآمد و مدیریت تراکنش های بانکی را بر مبنای شناسه واریز پویا و با هدف ایجاد دقت و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیندهای دریافت و پرداخت، شفاف سازی ، هوشمند سازی و انضباط مالی بهبود می بخشد

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک درآمد

  • ثبت همه اطلاعات مربوط به سلامت افراد در یک پرونده
  • دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق سلامت افراد
  • دسترسی به تاریخچه اقدامات پزشکی انجام شده
  • تشخیص و تجویز بهتر، دقیق‌تر و سریع‌تر
  • بهبود کیفیت درمان
  • اشتراک‌گذاری مطمئن اطلاعات
  • تسهیل ارتباط اشخاص با پزشکان و مراقبان سلامت
  • تسهیل ارتباط با بیمه‌ها و استفاده از خدمات آنها
  • امکان داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش‌های متنوع
  • پیش‌بینی و کمک به تصمیم‌گیری‌های آینده

بروشور خدمات
برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات می توانید بروشور را دریافت کنید

دریافت بروشور

زمینه‌های کاری

برای دسترسی سریع به خدمات ما میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید