Skip links

Tag: استخدام

استخدام نیروی پشتیبان
Tags

استخدام نیروی پشتیبان

با سلام بدینوسیله از افراد با انگیزه و فعال جهت همکاری در پشتیبانی سامانه ها دعوت به همکاری میشود شرایط احراز: 1- داشتن روحیه ی فعال و با انگیزه 2- داشتن روحیه ی کار تیمی 3- داشتن قدرت بیان و صراحت در گفتار 4- آشنایی